Βεβαίωση εμβολιασμού COVID-19

Προβολή

Στοιχεία βεβαίωσης

Όνομα
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Name
ELISSAVET

Επώνυμο
ΣΟΪΛΕΜΕ

Surname
SOILEME

Κωδικός επαλήθευσης

GRnRWOWoTbMLyuoxyxZ9Q

Κατάσταση

Το έγγραφο εκδόθηκε

Πρότυπο

COVID19-VACCINE-2

Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου gov.gr

09/07/2021 19:21:23