Κατασκευή eshop eradel.com

Κατασκευή eshop - eradel.comWeb Development

Υλοποιήθηκε το eshop eradel.com

Ένα eshop με δεκάδες κατηγορίες προϊόντων και χιλιάδες προϊόντα. Σχεεδιάστηκε ώστε να στηρίζει πωλήσεις B2C και B2B. Έχει υλοποιηθεί λειτουργικότητα ώστε να γίνεται μαζικά εισαγωγή των προϊόντων από το ERP της επιχείρησης ώστε να ενημερώνονται τα αποθέματα προϊόντων, να εισάγονται τα νέα και να διαγράφονται αυτόματα τα παλιά.

Επίσης καθώς η εταιρεία είναι εισαγωγέας προϊόντων υπάρχει η δυνατότητα αν ο χρήστης σε αναζήτησή του δεν βρει το προϊόν που επιθυμεί να συμπληρώσει φόρμα αίτησης προϊόντος ώστε να εξυπηρετηθεί.

Τεχνολογίες: